Om Covid -19

I Spontankören förutsätter vi att alla är vaccinerade. Lokalen där vi övar, är stor och väl ventilerad. Det finns bra möjlighet att hålla avstånd till varandra. Hösten 21 & våren 22 gick bra och vi anpassar oss hela tiden efter smittoläget.
För allas säkerhet begär vi att alla deltagare kan uppvisa vaccinationsintyg/vacc.pass.  Detta hälsar Spontankörens styrelse. Självklart stannar man hemma om man känner sig sjuk! 

Skulle vi behöva stänga ner de öppna repetitionerna igen pga någon anledning, har vi en digital lösning på plats som vi jobbade med höstterminen -20 samt vårterminen -21.
Spontankören ger inte upp i första taget! Sången är för viktig för det!!
Spontankören
i samarbete med
www.kulturens.se 

Kolla youtubeklippet om Spontankörens digitala lösning:

”Äntligen sjunger vi tillsammans och har avstånd, men VI ALLA sjunger igen!

Det är det här som är så viktigt, allt annat får ge sig senare, så tycker jag själv och tydligen många med mig!"

Anna-Lena Rosborg

Spontankörens ordförande

"Sjung och le!! Att sjunga i kör gör...

-Att jag blir glad.

-Ingår i en ovärderlig gemenskap

-Ger mig en kick, luft under vingarna".

Solveig Dennbo

Spontan körmedlem